Tours To Uzbekistan


 СНГ авиаперелеты из Казахстана

СНГ АВИАПЕРЕЛЕТЫ из Алматы

Направление

Тип самолета

Дни вылета и прилета

Номер рейса

Время
Вылета из Алматы

Время прилета из Алматы

Номер рейса

Время вылета в Алматы

Время прилета в Алматы

Ашхабад 

Б737 1 T5 714 02:40 04:30 T5 713 21:25 01:10
Б737  5 T5 712 13:45 15:35 T5 711 08:30 12:15

Баку

E190

3,5,7 KC 111 10:10 11:55 KC 112 13:05 18:30
Бишкек E190 2,6 KC 109 01:30 01:25  KC 110  02:25  04:20
E190  3,7 (1,4) KC 109 22:00  21:40  KC 110   22:40  00:25
Душанбе     E190  3,5,7  KC 131  09:05  10:00  KC 132  11:30  14:15
 E190  2   KC 131  10:05  11:00  KC 132  12:30  15:15
 Б737  6  SMR 274  11:40  12:30  SMR 273  07:30  10:10
 MA60  4  TJK 4898  14:30  16:30  TJK 4897  09:30  13:30      
 MA60   7  TJK 4898  15:30  17:30  TJK 4897  10:25  14:25
 Б737  1  SMR 274  16:30  17:30  SMR 273  12:30  15:00
Казань  E190  6  KC 149  09:40  11:30  KC 150  13:00  18:30
 E190  2,4 (3,5)  KC 149  19:15  21:05  KC 150  22:35  04:00
Киев   Б737  1  PS 584  05:15  06:45  PS 583  19:15  04:10
 Б737   2,3,4,5,6,7  PS 584  06:55  08:25  PS 583  20:40  05:35
Москва       А320  3  KC 871  06:15  09:15  KC 872  10:20   16:50  
 А321  1,2,3,4,5,6,7  KC 871  06:15   09:15   KC 872  10:20   16:50 
 А321   2,5,6,7  KC 871  06:15    09:15    KC 872  10:20   16:50  
 А321    1,4   KC 871  06:15     09:15   KC 872  10:20  16:50
 Б738  1,2,3,4,5,6,7   UN 206  06:30  09:25  UN 205  22:45  05:00
 Б737  6  UN 276  09:20 12:35   UN 275  01:25  07:45
 Б738  1,2,3,4,5,6,7    UN 256  18:20  21:25  UN 255  10:50  17:15
 Б738  1,2,3,4,5,6 (1,2,3,4,5,6,7)  UN 256  18:20   21:25   UN 255   10:50   17:15 
 А321  1,2,3,4,6,7 (1,2,3,4,5,7)  KC 875  18:55  21:50  KC 876  23:00   05:25  
 А320  5 (6)  KC 875   18:55   21:50   KC 876  23:00  05:25 
 А321  1,2,3,4,6  KC 875   18:55   21:50  KC 876  23:00  05:25
 А320  5,7 (1,6)  KC 875    18:55   21:50  KC 876  23:00   05:25 
Новосибирск   А320 7  S7 3288  03:50  07:15  S7 3287  01:00  02:40
 А320 4  S7 3288  15:40  19:05  S7 3287  12:50  14:30
Петропавловск  CRJ-200  3,5,7  DV 737  07:10  09:20  DV 738  10:00  12:00
Санкт-Петербу́рг    А320  1,6  KC 135  03:35  06:55  KC 136  07:55  15:05
 А319  7  FV 802  05:00  08:20  FV 801   21:10   04:00 
 А319   4,7  FV 802  05:00   08:20   FV 801  21:10  04:00
 А321  4 (5)  KC 135  18:25  21:45  KC 136  22:45  05:55
 А320  4 (5)  KC 135  18:25   21:45   KC 136  22:45   05:55 
Самара   E190  1  KC 145  06:25  08:10  KC 146  09:15  14:40
 E190  4,6 (5,7)  KC 145  21:45  23:30  KC 146  00:35  05:50
Ташкент      А320  4  KC 127  09:20  10:00  KC 128   11:30   14:05 
 Б757-200  4  KC 127   09:20   10:00   KC 128  11:30  14:05
 А320   3,7  KC 127    10:15  10:50  KC 128   12:10  14:40
 А319  2  KC 127     10:15   10:50   KC 128    12:10   14:40 
 Б757  3,5,7  KC 127   10:15   10:50   KC 128    12:10   14:40 
 А321  2,5  KC 127   10:15    10:50    KC 128    12:10   14:40 
 А320  4  HY 762  10:40  11:30  HY 761  07:00  09:40
 А320   3  HY 764  12:50   13:40  HY 763  09:10  11:50
 А320  1  HY 762  19:25  20:15  HY 761  15:45  18:25
 А320   5  HY 764  20:15  21:05  HY 763  16:35  19:15
 А320    7  HY 762  22:30  23:20  HY 761  18:50  21:30
 Тбилиси  E190  1,2,4,6  KC 139  05:45  07:55   KC 140    08:55   14:35 

 

СНГ АВИАПЕРЕЛЕТЫ из Астаны

Направление

Тип самолета

Дни вылета и прилета

Номер рейса

Время
Вылета из Астаны

Время прилета из Астаны

Номер рейса

Время вылета в Астану

Время прилета в Астану

Баку   1,4 (2,5) КС-113 21:40 22:50 КС-114 23:55 04:55
Екатеринбург   2,4,6 КС-271 14:00 16:00 КС-272 17:00 18:45
Киев   1,2,3,4,5,6,7 VV/PS-414/9534 08:10 08:40 VV/PS-413/9533 22:45 07:05
Санкт-Петербург   2,6 (3,7) КС-137 19:45 21:55 КС-138 22:55 04:40
Ташкент   1 HY-722 16:15 17:30 HY-721 12:00 15:15
  4 HY-724 16:05 17:20 HY-723 11:50 15:05
  2,5 (3,6) КС-123 21:30 22:25 КС-124 23:45 02:45
Минск   2,4,7 В2-776 05:25 06:50 В2-775 21:10 04:10
Москва (Д)   1,2,3,4,5,6,7 UN-204 06:25 08:00 UN-203 00:10 05:25
    1,2,3,4,5,6 UN-204 06:25  08:00 UN-203 00:10  05:25
  7 UN-204 07:55 09:30 UN-203 01:40 06:55
Москва (В)   7 UN-274 06:25 08:00 UN-273 00:10 05:25
Москва (Ш)   1,2,3,4,5,6,7 КС-873 20:15 21:55 КС-874 23:20 04:45
  5 КС-893 08:40 10:20 КС-894 11:20 16:45
Новосибирск   1,3,5,7 КС-217 11:50 14:30 КС-218 15:30 16:25
Омск   2,3,6 КС-279 09:45 11:50 КС-280 12:50 12:55